درباره ما

شرکت فناوری هوشمند کسب و کار ياس با فعاليت در زمينه‌هاي متنوع کسب و کار توانسته بخشي از نيازهاي بازار نرم‌افزار و سخت افزار کشور را تامين نماید. فعاليت‌هاي اصلي اين مجموعه را به شرح ذيل دسته بندي نمود.

 • ارائه راهکارهاي خلاقانه نرم افزاري کسب و کار تجاري

 • ارائه راهکارهاي هوشمند فناوري اطلاعات

 • مشاوره و همکاري در تهيه طرح‌هاي راهبردي

 • مشاوره و همکاري در ارائه راهکارهاي امنيتي

 • امنيت سنجي و بررسي ميزان استحکام نرم‌افزارها در مقابل نفوذ

 • راه اندازي و پشتيباني فني سيستم‌هاي نرم افزاري 

 • همکاري جهت توسعه سيستم‌هاي به سفارش مشتری

 • ارائه خدمات مهندسي شبکه‌هاي پيشرفته و امنيت اطلاعات 

 • تهيه و توليد نرم افزارهاي یکپارچه ی مالی و بانکی

 • نظارت و تحليل فعاليتهاي حوزه IT

 • نظارت بر سيستم‌هاي نرم افزاري جامع در سطح ملي  

 • همکاري جهت تهيهRFQ، RFP، Proposal و Plan‌هاي کاري براي شرکت‌ها و سازمانهاي عمومي و خصوصي

 • مشاوره مدیریت پروژه‌های نرم‌افزاری بانکی و سازمانی